شرایط گارانتی

شرایط گارانتی

شرایط بهره مندی از دوره زمانی ضمانت محصول

 1- باز گشایی کارتن محصول ، نصب ، راه اندازی و تعمیر محصول توسط نماینده مجاز خدمات پس از فروش انجام شود

2- کارت ضمانت محصول توسط نماینده مجاز خدمات پس از فروش به صورت کامل تکمیل و مهر و امضا شود

3- مدت زمان ضمانت محصولات هود ، اجاق گاز ، فر ، سینک شیشه ای و گرانیتی 25 ماه از تاریخ نصب و سینک استیل 60 ماه از تاریخ نصب می باشد

4- ضمانت محصولات در دوره گارانتی فقط مشمول تعویض قطعه می باشد

5- بعد از اتمام دوره گارانتی مدت زمان تامین قطعات 60 ماه می باشد

6- تمامی قطعات محصولات مشمول ضمانت می شود منوط براینکه ایراد از کیفیت قطعه باشد ، در صورتی که قطعه بر اثر عوامل بیرونی مانند استفاده ناصحیح مصرف کننده از محصول ، نوسانات برق شهری ، اعمال ضربه توسط اجسام خارجی و تعمیر قطعه توسط افراد غیر مجاز دچار آسیب شود ، قطعه مشمول ضمانت نمی شود.