درخواست نمایندگی خدمات پس از فروش

درخواست نمایندگی خدمات پس از فروش

مشخصات فردی

وضعیت محل فعالیت جهت درخواست نمایندگی

فروشگاه :
پروانه کسب :

باکدام شرکت ها به عنوان نماینده خدمات پس از فروش همکاری دارید ؟

نام شرکت تاریخ شروع همکاری شماره تلفن شرکت حذف
+افزودن سوابق کاری
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.

نام دوره های فنی که گذرانده اید را ذکر فرمایید

نام دوره نام شرکت برگزارکننده تاریخ شروع تاریخ پایان حذف
+افزودن دوره های فنی
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.

چه تعداد سرویس کار در اختیار دارید ؟

چه نوع وسیله نقلیه ای در اختیار دارید ؟

در صورتی که از نرم افزارهای خدمات پس از فروش استفاده می کنید نام نرم افزار را ذکر فرمایید

بارگذاری مدارک ( امکان بارگذاری عکس )